Fjärilsdansen

Fjärilsdansen är berättelsen om Karolina Widerström, Sveriges allra första kvinnliga läkare, som under sin verksamhetstid var en av de som starkast stred för kvinnors rätt, och som propagerade för och bedrev allmän sexualupplysning. Särskilt tog hon parti för de kanske mest utsatta kvinnorna – de prostituerade – mot den s.k. reglementeringen som tvingade dem till regelbundna gynekologiska "besiktningar" i ett försök att begränsa spridningen av könssjukdomar, en lag som Karolina ansåg lika förnedrande som meningslös. Genom att bevisa sin skicklighet som läkare kom hon att vinna sina manliga kollegors respekt, och med den också makten att påverka. Men hennes livslånga kamp hade också ett pris.

Mer info

Köp nu